Termíny

-

-

-

Více... »

HledatPropozice

21. ročník Jindřichohradecké hodinovky

Atletický stadion v Jindřichově Hradci

3. 5. 2017 v 17:30

16:30 – 17:15 prezentace a registrace závodníků

Pravidla:

Jindřichohradecká hodinovka je běžecký závod s hromadným startem, který je po 60 minutách ukončen zvukovým signálem. Po zaznění signálu se každý závodník zastaví a zůstane na místě, na které doběhl. To je důležité, aby bylo možné doměřit uběhnutou vzdálenost v posledním kole. Poté závodník odevzdá svůj čip.

Vítězem závodu se stává závodník, který během 60 minut uběhne nejdelší vzdálenost.

S sebou:

- běžecká obuv

- sportovní oblečení

- dostatečné množství tekutin

- občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti

členové USK a akademici ISIC

Etická formulka:

Jindřichohradecká hodinovka je především závod sám se sebou a s časem. Přestože jsou vyhlašováni vítězi a vítězky, vítězství za každou cenu není v duchu závodu. Proto platí tato etická formulka: „Závodník, který se převážnou většinu závodu drží „v háku“ za jiným závodníkem, nestřídá ve vedení a nenapomáhá v udržování rovnoměrného tempa, využívá závodníka před sebou jako vodiče, a v závěru závodu mu nastoupí, tím prokazuje neúctu k závodníkovi, který udával tempo a nechová se v duchu závodu. Na toto bude upozorněn při prezentaci výsledků.“  Jinými slovy: Pokud většinu závodu běžím v háku, nenastupuji do finiše, a držím se v háku až do cíle. Pokud se pravidelně střídáme, můžeme si to rozdat ve finiši nebo doběhnout společně.

Upozornění:

Každý závodník startuje dobrovolně, na své vlastní nebezpečí. Za svůj zdravotní stav si každý závodník zodpovídá sám. Závodník souhlasí s publikací pořízených fotografií pro účely USK FM a tisku. Děti do 15 let mohou startovat pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

Pořadatel závodu:

Univerzitní sportovní klub Fakulta managementu, Fakulta managementu VŠE
Web: http://usk.fm.vse.cz
E-mail: jh.hodinovka@email.cz
Tel: 774 942 394

Simpler Computing - Wordpress Plugins - Help Desk Plugin