2011

V akademickém roce 2010/2011 proběhlo poměrně hodně sportovních akcí. Po novém roce 2011 jsme naši činnost zahájili lyžařským zájezdem do italského Piancavallo, který se velmi vydařil. Následovala reprezentace fakulty na Českých Akademických Hrách ve volejbale, fotbale a floorbale. V průběhu roku současně bežely soutěže v rámci Souboje kolejí a také se konal rektorský sportovní den. Nově jsme do naší činnosti zařadili i diskuze se známými sportovci. Podrobněji o všech akcích na následujících stránkách.

Další akce nás čekají v průběhu akademického roku 2011/2012. Těšit se můžete opět nasoutěže  Souboje kolejí, Volejbalou exhibici učitelů proti studentům a mnoho dalších společenskosportovních akcí.


Simpler Computing - Wordpress Plugins - Help Desk Plugin
Copyright (C) 2000 - 2019 Vysoká škola ekonomická