Jak se stát členem

Děkujeme, že právě jste se rozhodl stát se členem USK Fakulty managementu VŠE!

Jako každý rok k Vám přicházíme s nabídkou stát se členem Univerzitního sportovního klubu, Fakulta managementu. V rámci členství můžete po celý akademický rok navštěvovat veškeré námi nabízené aktivity.

USK není pouze pro studenty fakulty, ale také pro širokou veřejnost. Proto je k dispozici několik druhů členství:

Registrace do klubu je možné provést zde.

Po provedení registrace je třeba ve stanovených termínech  přijít zaplatit členský příspěvek (v příslušné výši) k paní Fučíkové (č. dveří 204). Studenti a zaměstnanci musí mít sebou ISIC, ostatním stačí fotografie.

Poté je možné navštěvovat aktivity dle jejich rozvrhu.


Simpler Computing - Wordpress Plugins - Help Desk Plugin
Copyright (C) 2000 - 2019 Vysoká škola ekonomická