Termíny

-

-

-

Více... »

HledatPráva a povinnosti člena

S členstvím v klubu souvisí následují práva a povinnosti:

Člen má právo:

  • Navštěvovat všechny sporty, které USK nabízí a má je zahrnuty v členském příspěvku. Na sporty musíte být předem přihlášen(a).

Člen je povinen:

  • Dodržovat pravidla chování na pronajímaných sportovištích, chovat se tak, aby nepoškodil zařízení, která slouží ke sportovnímu a jinému vyžití.
  • Na pravidelné aktivity se hlásit lektorovi příslušné aktivity. Odhlásit se z aktivity lze nejpozději 2 hodiny před začátkem aktivity. Přihlásit se na aktivitu je možné nejpozději hodinu před jejím začátkem. Pokud jste na aktivitu přihlášen(a) a nepřijdete, klub má právo dočasně pozastavit přístup na aktivity v délce jednoho týdnu.
  • Poslouchat a řídit se pokyny lektora, instruktora a vedení klubu.
  • Prokázat při příchodu na aktivitu členství v klubu předložením průkazu s roční známkou USK, aby mohla být započtena docházka.

Simpler Computing - Wordpress Plugins - Help Desk Plugin