Práva a povinnosti člena

S členstvím v klubu souvisí následují práva a povinnosti:

Člen má právo:

Člen je povinen:


Simpler Computing - Wordpress Plugins - Help Desk Plugin
Copyright (C) 2000 - 2019 Vysoká škola ekonomická