Yoga

NĚCO MÁLO O JÓZE A O MNĚ

Co je vlastně JÓGA?
Co je jóga? Slovo jóga znamená spojení, sjednocení, rovnováhu a vyváženost. Je známé po celém světě a užívá se v mnoha významech. Označuje filozofii, duchovní nauku či náboženství, používá se pro tělesná a duchovní cvičení. Rozumí se pod ním i určitý způsob života. Jóga je naukou o těle, mysli, vědomí a duši. Znalost anatomie a fyziologie lidského těla využívá jóga v propracovaném systému tělesných cvičení a očistných technik, které pomáhají udržet tělo zdravé a v dobré kondici. Pomocí dechu učí jóga pracovat s jemnou energií – pránou.
Jedním z cílů jógy je dosažení klidu mysli a rovnováhy mezi tělem a myslí. Jóga vede k rovnovážnému emočnímu a psychickému stavu, k dosažení klidu mysli. To se projeví jako harmonie v lidských vztazích, láska ke všemu stvořenému, nesobecká práce pro společnost.

Jóga je široká nauka. Zahrnuje cesty a směry, které odpovídají různému založení a orientaci lidí, všechny vedou ke stejnému cíli – naučit se naslouchat svému srdci a poznat své Já. Překonat čas a prostor, rozpustit se a splynout s kosmickým vědomím.

Na cvičení v mém JOTAcentru potřebujete pouze pohodlné oblečení a ponožky

Já jsem Ing. Jitka Jirků, učitelka jógy.

JÓGU jsem začala cvičit během studia vysoké školy v Moskvě v roce 1979 zpočátku pod vedením ruského jogína Viktora S. Bojka, později sama.

Na podzim roku 1990 jsem se poprvé setkala s Mistrem P. S. Mahéšvaránandou a začala cvičit podle jeho systému Jóga v denním životě. Po absolvování několikaletého cvičitelského studia u Mistra jsem začala jógu učit.

Během další praxe jsem ještě prošla řadou povinných cvičitelských kurzů Unie jógy pod ČSTV.


Simpler Computing - Wordpress Plugins - Help Desk Plugin
Copyright (C) 2000 - 2019 Vysoká škola ekonomická