Termíny

-

-

-

Více... »

HledatPrezentace kandidátů na rektora

5.10.2009

Veřejná prezentace kandidátů na funkci rektora proběhne na Fakultě managementu od 12,00 v aule. Kandidáty jsou současný rektor, prof. Ing. Richard HINDLS, CSc., dr.h.c. a děkan Národohospodářské fakulty doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.


Simpler Computing - Wordpress Plugins - Help Desk Plugin