Slavnostní imatrikulace

Slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků prezenční formy studia proběhne 18. září 2009 v 10:00 hodin v aule Fakulty managementu VŠE v J.Hradci, č. dveří 133.
Zkouška proběhne tentýž den v 8:00 hodin v aule FM, č. dveří 133. Všichni slavnostně imatrikulovaní studenti jsou povinni se této zkoušky zúčastnit.
Imatrikulace se týká studentů zapsaných do 1.ročníku bakalářského studijního programu a 1.ročníku navazujícího magisterského studijního programu (neúčastní se studenti – absolventi bakalářského studia FM, kteří již imatrikulováni byli).
Studenti se na imatrikulace dostaví ve společenském oděvu.
Studenti kombinované formy studia, kterých se tato akce netýká, potvrdí svým podpisem převzetí imatrikulačního listu 25.září 2009 (v den výuky) na studijním oddělení (č.dveří 336) v době od 13:00 do 18:00 hodin.


Simpler Computing - Wordpress Plugins - Help Desk Plugin
Copyright (C) 2000 - 2019 Vysoká škola ekonomická