Pravidla

Účastníci

Právo účasti v soutěži mají všichni studenti a zaměstnanci fakulty managementu, bez rozdílu věku, druhu studia či pracovní pozice. Účast v soutěži není podmíněna členstvím v Univerzitním sportovním klubu, ale členství přináší mnoho bodů navíc.

Bodové hodnocení

Body je možné získávat několika způsoby:

Bodování probíhá žebříčkovým způsobem, kdy všem účastníkům je podle pořadí v cíli přidělen určitý počet bodů. Body se přepočítávají pomocí koeficientu, který je závislý na počtu účastníků a samotném pořadí v cíli. Body jsou vždy zaokrouhleny na celé číslo. Tento způsob bodování odpovídá obvyklým standardům, kdy první v pořadí získává plný počet bodů, ostatní závodníci pak poměrnou část.

Mimo toto bodování jsou každému ze soutěžících přičteny body za účast v dané soutěži jako bonifikace.

Výpočet koeficientu:

ZVD=((n+1-p)/n)

b – Celkový počet získaných bodů

n – počet účastníků

p – konečné pořadí v cíli

Celkový počet získaných bodů je dle vzorce

CPB=(PPA*10 + PPST*3)+ZVD

CPB…celkový počet bodů

PPA… počet pravidelných aktivit

ZVD… počet získaných bodů ze závodů a turnajů

PPST… počet návštěv posilovny a herny stolního tenisu

Zúčastní-li se tedy daného závodu 38 soutěžících, první z nich získá 100 bodů, pátý v pořadí 89bodů, devatenáctý pak 66 bodů a poslední závodník v pořadí získá 2 body. Bude-li závodník z jakéhokoliv důvodu diskvalifikován, ztrácí na body nárok a získává pouze bonifikaci za účast.

V rámci celé soutěže budou body přičítány na „konta“ samotných soutěžících, z nichž pak po skončení celé soutěže bude vyhlášen Sportovec a Sportovkyně Fakulty managementu.

Bodové hodnocení jednotlivých aktivit:

Minigolf, Alfa run, stolní tenis, šipky, bruslení: 50 bodů za účast + koeficient * 100

Plavecké štafety: 50 bodů za účast + koeficient * 100

Návštěva pravidelných aktivit USK FM (mimo posilovny a herny stolního tenisu): 10 bodů

Návštěva posilovny a herny stolního tenisu: 3 body

Reprezentace USK nebo FM na sportovních akcích: 20 bodů

Pokud soutěžící navštěvuje pravidelné aktivity, které USK vypisuje, je mu za každou účast na nich připsáno 10 bodů do soutěže. Podmínkou je zadání docházky lektorem do IS USK.

U fotbalové a florbalové ligy je připsáno 10 bodů pouze v případě nastoupení do zápasu a aktivní účasti v něm. Tzn. Body nezískávají hráči, kteří jsou na soupisce týmů a do zápasu nenastoupí.

Další ustanovení a pravidla

Do soutěže se automaticky započítávají výkony všech soutěžících bez rozdílu. Vyjmutí z bodování na vlastní žádost je možné pouze ve výjimečných případech, o čemž rozhoduje organizační výbor soutěže.

Pravidla a způsob registrace jednotlivých akcí budou zveřejněna vždy s dostatečných předstihem (7-10 dní před akcí). Na každou akci probíhá registrace zvlášť. Uzavření registrací bude vždy koncem týdne předcházejícího dané akci.

Termíny a místa konkrétních akcí:

DiscGolf – 3. 10. 2018

Petanque – 8.10.2018

Alfarun – 16.10.2018

Volejbal – 30.10.2018

Stolní tenis – 12.11.2018

Plavecké štafety – 28.11.2018

Opičí dráha – 4.12.2018


Simpler Computing - Wordpress Plugins - Help Desk Plugin
Copyright (C) 2000 - 2019 Vysoká škola ekonomická