Termíny

28.11.2018 - Plavecké štafety

-

Více... »

HledatUpozornění na dodržování řádu v bazénu

Byli jsme upozorněni, že někteří členové USK (zejména studentky) nedodržují upozornění lázeňského řádu, že každý návštěvník se “před vstupem do bazénu musí umýt mýdlem, a to bez plavek”. Podle vyjádření pracovnic bazénu sprchování v plavkách vede k rychlejšímu znečišťování bazénu a problémům s čištěním vody.

Prosíme tedy o dodržování stanovených pravidel stejně jako všude, kde jsme pouze v nájemním vztahu.


Simpler Computing - Wordpress Plugins - Help Desk Plugin